På gång:

Gotland-runt-vandring med mig.

På gång:

Kraft och energi från de magiska träden.

På gång:

Hitta din favoritplats - eller använd min.

Jag brinner för att sprida 2 enkla budskap:

* Den relation som varar livet ut - är den med oss själva!
* Naturupplevelser - gör oss gott både fysiskt och psykiskt!

Alltså måste vi ta hand om relationen med oss själva!

Och vi måste uppleva naturen så ofta vi kan!

De som deltar i mina meditativa vandringar får både kraft och energi av naturupplevelserna och insikt i hur de kan
ta hand om relationen med sig själva. 

För att flera ska kunna ta del av detta tar jag nu fram online-kurser som bygger på dessa vandringar. Med hjälp av bilder, filmer, texter och mindre föreläsningar vill jag dela med mig av den inspiration och energi som den gotländska naturen ger.

Du behöver inte befinna dig på Gotland för att ta del av detta. Du behöver inte heller passa några datum eller ha kondition
för att vandra flera timmar.  

Det är det bästa med onlinekurser.
Du kan delta när du vill - Vart du vill - Och i den takt du vill!


Välkommen till mina onlinekurser!